Acil Durum İletişim

Aden Körfezi - Somali geçişi acil durum açıklaması

 

Aşağıdaki yazı birebir T.C. Ulaştırma Bakanlığı sitesinden alınmıştır.

Lütfen yazı ile ilgili son güncellemeler için http://mermaid.denizcilik.gov.tr/aden/  sitesini ziyaret edin!


Son zamanlarda Aden Körfezi/Somali kıyılarında artış gösteren deniz haydutluğu faaliyetleriyle ilgili olarak; söz konusu deniz alanından geçiş yapacak olan gemilerin geçiş bilgilerinin bölgede görev yapan askeri gemilere bildirilmesinin kolaylaştırılması, gemilere imkân ve kabiliyetler elverdikçe koruma hizmetinin sağlanabilmesi, Bakanlığımız tarafından yayımlanan duyuruların ve gerek ulusal ve gerekse de uluslararası organizasyonlar tarafından yayımlanan ve rehber niteliğinde olan bilgi ve belgelerin gemi kaptanlarına, donatanlarına ve acentelerine daha hızlı ve etkin bir şekilde duyurulabilmesi amacıyla Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.

Sistem, Gemi Geçiş Bildirimi, Duyurular, Rehber ve İstatistikler bölümlerinden oluşmaktadır. Gemi Geçiş Bildirimi için belirlenen sınırlar, Süveyş Kanal Girişi, Basra ve Umman Körfezlerinden çıkış yapan gemiler için 23° 00’Kuzey enlemi ile Hint Okyanusu’nda 15° 00’Güney enlemi ve 78° 00’Doğu boylamı arasında kalan deniz alanıdır. Bildirimde yer alan UVZ(ETA)/UKZ(ETD), geçiş yapacak olan geminin belirlenen sınırlar içerisine giriş/çıkış yapacağı mevkilerin Müsteşarlığımız ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından bilinmesini sağlayacaktır.

Bu bölgede seyir yapacak Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemileri bölgedeki firkateyn ile Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ” elektronik yazışma adresi/tahsisli HF frekansta (8758KHZ) sürekli irtibattakalmalıdır.

Söz konusu sistemin verimli kullanılabilmesini teminen, gemi kaptanları/donatanları/ acentelerinin, bölgeden geçiş yapacak olan gemiye ilişkin verileri mümkün olduğunca evvel(96 saat ve daha öncesi) sisteme girmeleri gerekmektedir.

Duyurular bölümünde, Bakanlığımız ve ilgili kurum/kuruluşların görüşleri doğrultusunda denizcilik sektörüne duyurulması uygun görülen bildirimler yer almakta olup, bölüm devamlı güncel tutulacaktır.

Rehber bölümünde, gerek ulusal ve gerekse de uluslararası organizasyonlar tarafından, bölgede seyredecek olan gemi kaptanlarının almaları tavsiye edilen önlemler ve acil durum iletişim detayları gibi bilgileri içeren rehber niteliğindeki belgeler yayımlanmakta olup bölüm devamlı güncel tutulacaktır.

Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi’nde yer alan“Gemi Geçiş Bildirim Formu”nun doldurulmasına ilişkin rehber, yine aynı sayfada yer alan “kullanıcırehberi bağlantısı” ile verilmiştir.


 

{SCOpenGraph description=Aden Körfezi - Somali kıyılarındaki korsanlık faaliyetleri hakkında T.C. Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan bilgilendirme. Bu bölgeden geçecek tekneler için uyarı!}

 

2012-2013  © Copyright RotaDeniz. Her hakkı saklıdır.