GMDSS

MIB Nedir?

MIB, Maritime Safety Information (Deniz Güvenlik Bilgileri)'un kısaltılmasıdır. Gemilerin seyir güvenliği için tehlike oluşturabilecek durumlar MIB'i oluşturur.

  • Seyirle ilgili uyarılar
  • Meteorolojik uyarılar
  • Arama ve kurtarma çalışmaları

Tehlike içeren ve çok acil olan bilgiler kıyı istasyonları aracılığı ile VHF Kanal 16'dan  SECURITE (emniyet mesajı) olarak yayınlanır.

Çok aciliyet içermeyen bilgiler Navtex cihazı aracılığı ile sahil istasyonları aracılığı ile yayımlanır.

 

{SCOpenGraph description=MIB, Maritime Safety Information (Deniz Güvenlik Bilgileri)'un kısaltılmasıdır. Gemilerin seyir güvenliği için tehlike oluşturabilecek durumlar MIB'i oluşturur.}

 

 

2012-2013  © Copyright RotaDeniz. Her hakkı saklıdır.